Adresa:
IM-VI d.o.o.
Jačkovinski klanec 7
10090 Zagreb

Tel./fax:
01/ 3483 374

e-mail: kontakt@im-vi.hr

Žiroračun:
2360000-1101659911

Odgovorna osoba:
Gorjan Vidović